Koučování

KOUČOVÁNÍ

Dobrý koučink je jako let balónem se zkušeným pilotem. Shora objevíte vzdálené cíle i skryté překážky. Vy rozhodujete, jak dlouho poletíte a kdy už chcete jít sami. Volíte cíle i cesty. Pilot zodpovídá za let, hlídá, aby vás neodvál vítr. Cvičené oko pilota snadněji zahlédne skrytá rizika.

Koučování je důvěrným partnerským dialogem. Kouč volí otázky a metody, které vám pomohou poznat lépe sebe, své zdroje, sebevědomí, cíle a cesty k nim. Podpoří vás ve zkoušení nového. Z každého setkání odejdete s konkrétními kroky, které jste se rozhodli pro dosažení cíle udělat.

Stejně důležitá, jako sezení, je vaše AKTIVITA po setkání. Změnu je třeba opravdu chtít a být připraven pro ni NĚCO DĚLAT. Jinak může být koučování nafukováním balónku héliem - pokud do něj nepraštíte, spadne zase dolů.


A co se řeší s koučem?

Například zvládání náročných projektů/ situací nebo osobních krizí, podpora osobního mistrovství - zlepšení komunikačních schopností, sebeřízení, rozvoje, motivace, loajality a spokojenosti, osobní leadership – schopnost a ochota přijmout zodpovědnost za výsledky své i druhých a být inspirujícím vůdcem, ohrožení syndromem vyhoření nebo outplacement pracovníků…

Prostě to, kde chcete změnu, jste ochotní pro ni hledat vlastní řešení a realizovat je.

Podívejte se na můj BLOG a promluvme si o vašich potřebách.